TEST - SRPSKI JEZIK 10

Povezivanje pojmova

  
Poveži imenice sa pridevima odgovarajućeg roda i broja.
TORBA
KAPE
PISMO
ŠAL