TEST - SRPSKI JEZIK 7

TEST - SRPSKI JEZIK 7

Odredi i napiši u prazno polje subjekat.
Hans Kristijan Andersen je pisao bajke za decu.